Opgørelsen er foretaget ved hjælp af CrowdTangle og beregnet ved hjælp af excel.