Vývoj cien stočného v 14 veľkých vodárňach v rokoch 2018 - 2022

Ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou