Conventionering per specialisatie

% van actieve arts-specialisten per conventioneringsstatuut in 2023