Noot: de verwachte aanwezigheid voor 3-jarigen bedraagt 150 halve dagen en voor 4-jarigen 185 halve dagen.
 f 
in