Kilder: Direktoratet for økonomistyring. Database for statistikk over høyere utdanning.