* PPR, PSP, EVP, en CPN hadden in 1989 voor het eerst een gezamenlijke kieslijst als GroenLinks, de individuele uitslagen daarvoor zijn hierboven niet opgenomen.