Reaalikokeiden määrä ylioppilastutkinnossa, kevät 2023

Alle 1 prosentilla keväällä 2023 valmistuneista ylioppilaista ei ollut yhtään reaaliaineiden koetta tutkinnossaan. Vähintään 4 koetta oli hieman yli 1 prosentilla ylioppilaista.