Figuren viser kun djøfere uden chefansvar. En del af djøferne, typisk med mere end seks-syv års kandidatanciennitet, henter pæne lønstigninger i form af avancement til chef- og direktørstillinger, og disse lønstigninger fremgår ikke af figuren.Djøfs lønundersøgelse bygger på respondenternes løn i september. Der var 9.546 besvarelser, og svarprocenten var 39.