Danmark Statistik oplyser, at straffelovens bestemmelser om seksualforbrydelser blev ændret væsentligt 1. juni 2013. Det betød blandt andet, at flere kategorier af seksualforbrydelser i dag henføres under bestemmelser om voldtægt.