* NSF har ikke oversikt over hvor mange av de totalt 11 000 årsverkene disse stillingskodene utgjør, som er besatt av sykepleiere.