Saldo migratorio con coas outras tres provincias de Galicia en 2018