* Pre rok 2018 je uvedená medziročná zmena medzi prvým kvartálom v roku 2018 a prvým kvartálom v roku 2017.