Gjentaksprosenten inneholder kandidater som tar opp eksamen med både stå- og strykkarakter i faget. Gjentaksprosenten er andelen som tar opp eksamen i et fag.