...Česko bude zaostávať

Súkromná spotreba v stálych cenách, index 2019 = 100