Noot: kind(eren) betreffen inwonend(e) kind(eren). Elk jaar telt 1% ongekende huishoudtypes.
 f 
in