Priemysel v eurozóne sa začína stabilizovať

Index nákupných manažérov v eurozóne, body