Distribución por idades das traballadoras do fogar galegas rexistradas na Seguridade Social