Noot: cijfers hebben enkel betrekking op uitbetaalde uitkeringen. Zie ‘Meer info over definities en bronnen’.
 f 
in