Forzas que obtiveron representación nunha ou máis lexislaturas