Grafiek 5. Uitgaven voor sociale prestaties, in % van het bbp (2012 - 2022)