Forza máis votada en cada sección censual en Ourense