Aquesta variable s'han construït amb la resposta a les preguntes: Fins a quin punt el centre del teu fill/a utilitza metodologies innovadores? i Com t'agradaria que fos el centre del teu fill/a en la manera d'ensenyar?, totes dues amb respostes de 0 'Tradicional' a 10 'Innovador'. Els enquestats no veien la numeració associada a cada tipus de centre. 'Volen menys innovació' = resposta amb numeració inferior a la segona resposta; 'Els està bé la innovació al centre' = mateixa numeració a les dues respostes; 'Volen més innovació' = resposta amb numeració superior en la segona resposta.