Prehľad o počte právoplatne uložených pokút za neuzatvorenie PZP s celkovými sumami za roky 2020 až 2022

Počet uložených pokút a celková suma v eurách v jednotlivých rokoch.