Porovnanie prognóz s inými inštitúciami doma a v zahraničí

Medziročný rast v %, miera nezamestnanosti ako podiel na pracovnej sile