Τα δεδομένα των εισιτηρίων συλλέχθηκαν σε δύο χρονικά σημεία για διαδρομές που έχουν αγοραστεί 1 μέρα, 1 βδομάδα και 1 μήνα εκ των προτέρων. Αναφέρονται μόνο σε τρένα με απευθείας διαδρομές και δεν περιλαμβάνονται τα νυχτερινά τρένα. Η πλειοψηφία των τρένων για τις διαδρομές Μαδρίτη-Βαρκελώνη και Ρώμη-Μιλάνο είναι τρένα μεγάλης ταχύτητας, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη σύγκριση.