Statistikk om hvor mange som røyker og snuser i Norge baserer seg på tall innhentet via telefonintervju i Reiseundersøkelsen og Rusundersøkelsen som gjennomføres av SSB.
 f 
in