Skattetrycket Sverige och EU-snitt | 1995–2022

Linjerna visar skatte och sociala avgifter som andel av bruttonationalprodukten, BNP i EU (blå) och Sverige (orange)