1000 respondenter har svaret. De har givet tre svar hver - i prioritereret rækkefølge. Tallene er opgjort i procent.