Enkelte kommuner har endret grenser nylig og antall sysselsatte er estimert