Andel af handlet strøm over grænserne i forhold til dansk elforbrug. Tal i 2019 t.o.m. 12.12