1006 respondenter har medvirket i målingen, som er foretaget 25.-28. marts af Megafon.