NSF har i samarbeid med Burson Cohn & Wolfe kartlagt kommunenes innkjøp av tjenester fra vikarbyråer innen helse- og omsorgssektoren. Kommunene ble bedt om å sende inn tall innen kostnadsart 270 og/eller 370, på funksjonene: 253: Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254: Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Kjøp av sengeplasser og kostnader knyttet til BPA er ikke inkludert i kartleggingen.