Økt eksport – prosent av bruttonasjonalprodukt (2019)