Upoštevana bilančna vsota konec leta 2018. Pri NLB je upoštevana bilančna vsota matične banke, saj želimo prikazati razmere na slovenskem trgu. Bilančna vsota skupine NLB je 12,7 milijarde evrov, medtem ko je bilančna vsota matične banke 8,8 milijarde evrov.