*Kilde: Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016. Inkluderer sysselsatte 18-66 år. 2016.
 f 
in