Παγκόσμιος χάρτης που οπτικοποιεί πυρηνικές κεφαλές και όπλα ανά τον κόσμο. Οι χώρες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το αν διαθέτουν ή φιλοξενούν πυρηνικά.