Kommunestyret, Vestre Toten, 2023-2027

Navn, parti, personstemmer, slengere avgitt og opprinnelig listeplassering.