Consumentenprijsindex fruit 1996-2023 Nederlandse huishoudens 

Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland en op Nederlands grondgebied