*Εκτίμηση για το 2019 βασισμένη στα στοιχεία του Q1
 f 
in