Tempo de espera medio (días) para a tramitación da RISGA en 2018