Pensionsalderen fra 2035 og fremefter er et skøn baseret på Finansministeriets regnemaskiner og Danmarks Statistiks prognose for udviklingen i levetiden. Den endelige beslutning skal tages af Folketinget.