Resultado das eleccións do 2015 nas principais vilas do país. Entre paréntese, partido do alcalde ou alcaldesa