Tallene viser antall utestående futurekontrakter i bitcoin.