Noot: gegevens over Belgische gewesten van Statbel, gegevens over België en EU-landen van Eurostat.
 f 
in