Grafiek 4. Uitgaven voor COVID-19 gerelateerde gezondheidskosten, in 2020 en 2021