Nyckeltalen som mäter hur väl kommunerna uppnår målen har tagits fram av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och har bearbetats av DS. Dessa är de tolv nyckeltalen: OOInvånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll + förändring av dessa siffror. OOVuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd + historisk förändring. OOInkomstspridning + förändring. OOAnmälda våldsbrott per 100 000 invånare + förändring. OOInvånare som avstår från att gå ut ensamma. OONyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. OOValdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalvalet. OOÅrets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag