*Altres models de tinença: 3% a Londres i 6% a París
 f 
in