Topposter er defineret som direktørniveau, partner og ejer. Bureaubiz har undersøgt kønsfordelingen i ledelsesstillinger hos danske bureauer med udgangspunkt i alle bureauerne i Bureaurapporten '18 - med undtagelse af de bureauer, det ikke lykkedes at finde oplysninger på inden for undersøgelsens tidsramme