Underlaget till sammanställningen kommer från DS Insikt.