Vzhľadom na zmenu metodiky od roku 2018 dáta nie sú porovnateľné s údajmi vykazovanými v predchádzajúcich rokoch.